Skip to content

1,045,566 Llyfr wedi’u Darllen

Llwythwr Llyfrau

Mae’r holl lyfrau sydd gan y Llwythwr Llyfrau wedi’u hychwanegu gan blant tebyg i chi!

Cewch ddewis y math o lyfr sy’n apelio atoch a gan bwy yr hoffech dderbyn argymhelliad.

Dim ond pwyso ar y blychau lliw a llusgo eich dewis i ganol y Llwythwr Llyfrau.

Awgrymiadau Gwych

Unwaith ichi dderbyn eich canlyniadau, pwyswch y botwm Hapddewis! i gymysgu trefn eich rhestr

Pwyswch ar glawr llyfr i wybod mwy amdano a darllen adolygiadau

I ychwanegu eich argymhellion eich hun at y Llwythwr Llyfrau, fe fydd angen ichi fewngofnodi neu gofrestru i greu proffil
Ewch i’n tudalen Chwilio am Lyfr am arweiniad hwylus a chael gafael ar lyfrau tra eich bod gartref

Mae plant o hyd a lled yr UD yn ychwanegu teitlau i’r Llwythwr Llyfrau, felly mae’n debygol y byddwch yn cael nifer o awgrymiadau ar gyfer llyfrau wedi eu hysgrifennu yn y Saesneg. Gallwch adio unrhyw lyfr i’ch proffil (yn Gymraeg neu Saesneg). Hoffem weld llawer o lyfrau Cymraeg yn cael eu hychwanegu i’r Llwythwr Llyfrau fel bod y Llwythwr yn gallu eu hawgrymu i blant eraill yng Nghymru.

Llwythwr Llyfrau

Mae’r holl lyfrau sydd gan y Llwythwr Llyfrau wedi’u hychwanegu gan blant tebyg i chi!

Cewch ddewis y math o lyfr sy’n apelio atoch a gan bwy yr hoffech dderbyn argymhelliad.

Dim ond pwyso ar y blychau lliw a llusgo eich dewis i ganol y Llwythwr Llyfrau.

Awgrymiadau Gwych

Unwaith ichi dderbyn eich canlyniadau, pwyswch y botwm Hapddewis! i gymysgu trefn eich rhestr

Pwyswch ar glawr llyfr i wybod mwy amdano a darllen adolygiadau

I ychwanegu eich argymhellion eich hun at y Llwythwr Llyfrau, fe fydd angen ichi fewngofnodi neu gofrestru i greu proffil
Ewch i’n tudalen Chwilio am Lyfr am arweiniad hwylus a chael gafael ar lyfrau tra eich bod gartref

Mae plant o hyd a lled yr UD yn ychwanegu teitlau i’r Llwythwr Llyfrau, felly mae’n debygol y byddwch yn cael nifer o awgrymiadau ar gyfer llyfrau wedi eu hysgrifennu yn y Saesneg. Gallwch adio unrhyw lyfr i’ch proffil (yn Gymraeg neu Saesneg). Hoffem weld llawer o lyfrau Cymraeg yn cael eu hychwanegu i’r Llwythwr Llyfrau fel bod y Llwythwr yn gallu eu hawgrymu i blant eraill yng Nghymru.

Beth yw hwn? Os hoffet ti, edrych ar beth mae plant eraill dy oedran yn awgrymu.
Math o lyfr
action
info
sport
fantasy
animals
funny
spooky
friendship
history
comic
poetry
fairytale
Oed
Beth yw hwn? Os hoffet ti, edrych ar beth mae plant eraill dy oedran yn awgrymu.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13+
Who
Beth yw hwn? If you like, you can see books recommended by boys, by girls, or by everyone.
Boy
Girl
I don't mind

Ailosod

Pwyswch ar rannau o’r peiriant a llusgo eich dewisiadau i mewn i’r Llwythwr Llyfrau!

× Close
Boy
Girl
I don't mind
× Close
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13+

Awgrymiadau Gwych

Unwaith ichi dderbyn eich canlyniadau, pwyswch y botwm Hapddewis! i gymysgu trefn eich rhestr

Pwyswch ar glawr llyfr i wybod mwy amdano a darllen adolygiadau.

I ychwanegu eich argymhellion eich hun at y Llwythwr Llyfrau, fe fydd angen ichi fewngofnodi neu gofrestru i greu proffil
Ewch i’n tudalen Chwilio am Lyfr am arweiniad hwylus a chael gafael ar lyfrau tra eich bod gartref

Mae plant o hyd a lled yr UD yn ychwanegu teitlau i’r Llwythwr Llyfrau, felly mae’n debygol y byddwch yn cael nifer o awgrymiadau ar gyfer llyfrau wedi eu hysgrifennu yn y Saesneg. Gallwch adio unrhyw lyfr i’ch proffil (yn Gymraeg neu Saesneg). Hoffem weld llawer o lyfrau Cymraeg yn cael eu hychwanegu i’r Llwythwr Llyfrau fel bod y Llwythwr yn gallu eu hawgrymu i blant eraill yng Nghymru.

Llyfrau gwych i’ch ysgogi