Neidio i cynnwys

1,045,348 Llyfr wedi’u Darllen

Sialens DDarllen Yr Haf 2020

Join the Silly Squad

Horse Giraffe Bear Penguin Cymerwch y sialens

Llwythwr Llyfrau

Mae’r holl lyfrau sydd gan y Llwythwr Llyfrau wedi’u hychwanegu gan blant tebyg i chi!

Cewch ddewis y math o lyfr sy’n apelio atoch a gan bwy yr hoffech dderbyn argymhelliad.

Dim ond pwyso ar y blychau lliw a llusgo eich dewis i ganol y Llwythwr Llyfrau.

Awgrymiadau Gwych

Unwaith ichi dderbyn eich canlyniadau, pwyswch y botwm Hapddewis! i gymysgu trefn eich rhestr

Pwyswch ar glawr llyfr i wybod mwy amdano a darllen adolygiadau

I ychwanegu eich argymhellion eich hun at y Llwythwr Llyfrau, fe fydd angen ichi fewngofnodi neu gofrestru i greu proffil
Ewch i’n tudalen Chwilio am Lyfr am arweiniad hwylus a chael gafael ar lyfrau tra eich bod gartref

Mae plant o hyd a lled yr UD yn ychwanegu teitlau i’r Llwythwr Llyfrau, felly mae’n debygol y byddwch yn cael nifer o awgrymiadau ar gyfer llyfrau wedi eu hysgrifennu yn y Saesneg. Gallwch adio unrhyw lyfr i’ch proffil (yn Gymraeg neu Saesneg). Hoffem weld llawer o lyfrau Cymraeg yn cael eu hychwanegu i’r Llwythwr Llyfrau fel bod y Llwythwr yn gallu eu hawgrymu i blant eraill yng Nghymru.

Llwythwr Llyfrau

Mae’r holl lyfrau sydd gan y Llwythwr Llyfrau wedi’u hychwanegu gan blant tebyg i chi!

Cewch ddewis y math o lyfr sy’n apelio atoch a gan bwy yr hoffech dderbyn argymhelliad.

Dim ond pwyso ar y blychau lliw a llusgo eich dewis i ganol y Llwythwr Llyfrau.

Awgrymiadau Gwych

Unwaith ichi dderbyn eich canlyniadau, pwyswch y botwm Hapddewis! i gymysgu trefn eich rhestr

Pwyswch ar glawr llyfr i wybod mwy amdano a darllen adolygiadau

I ychwanegu eich argymhellion eich hun at y Llwythwr Llyfrau, fe fydd angen ichi fewngofnodi neu gofrestru i greu proffil
Ewch i’n tudalen Chwilio am Lyfr am arweiniad hwylus a chael gafael ar lyfrau tra eich bod gartref

Mae plant o hyd a lled yr UD yn ychwanegu teitlau i’r Llwythwr Llyfrau, felly mae’n debygol y byddwch yn cael nifer o awgrymiadau ar gyfer llyfrau wedi eu hysgrifennu yn y Saesneg. Gallwch adio unrhyw lyfr i’ch proffil (yn Gymraeg neu Saesneg). Hoffem weld llawer o lyfrau Cymraeg yn cael eu hychwanegu i’r Llwythwr Llyfrau fel bod y Llwythwr yn gallu eu hawgrymu i blant eraill yng Nghymru.

Beth yw hwn? Os hoffet ti, edrych ar beth mae plant eraill dy oedran yn awgrymu.
Math o lyfr
Oed
Beth yw hwn? Os hoffet ti, edrych ar beth mae plant eraill dy oedran yn awgrymu.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13+
Who
Beth yw hwn? If you like, you can see books recommended by boys, by girls, or by everyone.
Boy
Girl
I don't mind

Ailosod

Pwyswch ar rannau o’r peiriant a llusgo eich dewisiadau i mewn i’r Llwythwr Llyfrau!

× Close
Boy
Girl
I don't mind
× Close
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13+

Llyfr yr Wythnos

Ti a Fi’n Gwneud Tim
Smriti Halls, Steve Small

Dyma lyfr llun hyfryd am fod yn ffrindiau. Mae Arthur yr arth a Gwiwer yn ffrindiau gorau sy’n gwneud popeth gyda’i gilydd ag yno i gefnogi ei gilydd o hyd.

Ond weithiau mae ffrindiau yn gallu cymryd gormod o le. Beth sy’n digwydd i’r ffrindiau wedyn? Llyfr llawn odl, teimlad a digrifwch sy’n mynd a chi i’r parc, ar bicnic ag i Begwn y Gogledd. Mae lluniau Steve Small yn syml ond llawn hiwmor ag os nad ydych eisiau darllen gormod maen nhw’n berffaith i bori drostynt a rhannu gyda ffrind.