Skip to content

1,045,697 Llyfr wedi’u Darllen

Cyfres am Dro: 3. Adar

Angharad Tomos

Cyfres am Dro: 3. Adar

Subjects

Average rating

0 out 5

Adar o bob lliw a llun a geir yn y llyfr deniadol hwn gan Angharad Tomos. Llyfr llawn ffeithiau a darluniau mewn iaith syml a lluniau clir. Pa un yw hoff aderyn Rwdlan tybed? Birds of all colour and kind are found in this appealing book by Angharad Tomos, which is full of facts in simple language with clear images. I wonder what is Rwdlan's favourite bird?