Skip to content

1,045,697 Llyfr wedi’u Darllen

Llyfrau Goleuo'r Dudalen: Ar y Fferm

Susie Behar, Elin Meek, Essi Kimpimaki

Llyfrau Goleuo'r Dudalen: Ar y Fferm

Subjects

  • Ffeithiau a gwybodaeth. Rhestrau, ystadegau a digon o ffeithiau

Average rating

3 out 5

Beth sydd i'w weld ar y fferm heddiw? Gyda chymorth y llyfr goleuo'r dudalen hwn, sy'n cynnwys gwaith celf hyfryd, cewch ddysgu am ffermio drwy'r tymhorau, yn cynnwys magu cywion anifeiliaid a thyfu a chynaeafu cnydau. Cewch hefyd ddarganfod delweddau 'cudd' wrth ddal y tudalennau i'r golau! Cyfrol lliwgar, llawn hwyl ac addysg! What you can you see on the farm today? Children will find out in this beautifully illustrated Shine-a-Light title, which looks at farming through the seasons. Full-colour artwork gives an insight into winter, spring, summer, and autumn on the farm, including how baby animals are cared for and how crops are grown and harvested. Discover 'hidden' images when held to the light, great fun!