Skip to content

1,045,697 Llyfr wedi’u Darllen

Cyfres Wyt Ti'n Gwybod?: Tywod

Non ap Emlyn, Lowri Lloyd, Eleri Jenkins, Rhiannon Sparks

Cyfres Wyt Ti'n Gwybod?: Tywod

Subjects

Average rating

3 out 5

Llyfr i gyflwyno plant 3-5 mlwydd oed i ystod o ffeithiau diddorol er mwyn ysgogi eu chwilfrydedd ynghylch y byd o'u cwmpas yn ogystal â hyrwyddo eu hawydd i chwilota am bob math o wybodaeth. Y testun penodol y tro hwn yw Tywod. A book introducing 3-5 year old children to a range of interesting facts in order to stimulate their curiosity about the world around them as well as promoting their desire to search for all sorts of information. The subject this time is Sand.