Skip to content

1,045,697 Llyfr wedi’u Darllen

Mis yr Yd

Manon Steffan Ros, Delyth Ifan, Richard Huw Pritchard

Mis yr Yd

Subjects

Average rating

3 out 5

Yn gefnlen i'r stori mae hanes cymuned o deithwyr sy'n symud eu carafannau i Gae Rhianfa. Dyma stori gref am ragfarnau, cyfeillgarwch a brawdoliaeth rhwng dynion ifanc. A story about prejudice, friendship and comradeship among young men set against the backdrop of a community of settlers moving their caravans to Cae Rhianfa.