Skip to content

1,045,697 Llyfr wedi’u Darllen

Dysgu gyda Cyw: Antur Wyllt Bolgi / Bolgi's Wild Adventure

Anni Llyn, Bait & Debbie Thomas

Dysgu gyda Cyw: Antur Wyllt Bolgi / Bolgi's Wild Adventure

Subjects

Average rating

5 out 5

Mae Bolgi a chriw Cyw yn mynd ar daith gerdded yn y goedwig ac yn dod o hyd i gliwiau sy'n eu harwain at anifeiliaid o bob math. Llyfr dwyieithog ar gyfer dysgwyr Cymraeg yn y Cyfnod Sylfaen. Bolgi, Cyw and their friends go on a nature walk through the wood looking for clues to lead them to creatures of all kind. A bilingual book for Welsh Learners at Foundation Stage.