Skip to content

1,045,697 Llyfr wedi’u Darllen

Chwedlau'r Ddraig: Cwm y Wrach

Meilyr Sion, PHILIP HUCKIN

Chwedlau'r Ddraig: Cwm y Wrach

Subjects

Average rating

3 out 5

Daw hen chwedl yn fyw yn y stori antur fodern hon. Lleolir y nofel ger Aberaeron, a dilynwn Daisy, merch 11 oed, a'i theulu ar ôl iddynt symud i'r ardal o'r gogledd i gadw canolfan arddio. An old legend comes to life in this modern adventure story. The novel is set near Aberaeron, and we follow Daisy, an 11 year old girl, and her family after they move from North Wales to run a gardening centre in the area.