Skip to content

1,045,697 Llyfr wedi’u Darllen

Fi ac Aaron Ramsey

Manon Steffan Ros

Fi ac Aaron Ramsey

Subjects

  • Straeon am chwaraeon. Gemau, goliau a medalau aur

Average rating

3 out 5

Mae'r stori'n ymwneud â Dan a Deio, gyda'r nofel yn gorffen gyda Chymru yn cyrraedd Ewro 2020. Mae perthynas y ddau fel gêm bêl-droed - yn uchafbwyntiau bendigedig, ac yn isafbwyntiau siomedig, torcalonnus. Ond drwy bêl-droed, mae'r ddau yn dod i ddeall ei gilydd, a dod i werthfawrogi mai gwahanol gryfderau a chyd-chwarae sy'n creu tîm go iawn. This story relates to Dan and Deio and ends as Wales reaches Euro 2020. The relationship between the two is like a football game - there are spectacular highlights and heartbreaking low points. However, through football the two come to understand each other and come to appreciate that it is varied strengths and working together that creates a good team.