Skip to content

1,045,697 Llyfr wedi’u Darllen

Chwedlau'r Copa Coch: Melltith yn y Mynydd

Elidir Jones, Huw Aaron

Chwedlau'r Copa Coch: Melltith yn y Mynydd

Subjects

Average rating

3 out 5

Mae cyfres Chwedlau’r Copa Coch yn parhau, ac ar ôl trechu bwystfil hunllefus yn, mae arwyr y Copa Coch bellach yn wynebu perygl llawer mwy - melltith yn y mynydd. The battle against the Horwth is over, but the real adventure is yet to begin... After settling into their new home on the Copa Coch, heroes Sara, Pietro, Heti and Nad live a quiet life ... apart from one small problem.