Skip to content

1,045,697 Llyfr wedi’u Darllen

Criw'r Coed a'r Gwenyn Coll

Carys Glyn, Ruth Jen

Criw'r Coed a'r Gwenyn Coll

Subjects

Average rating

5 out 5

Mae'r wenynen yn drist. Mae hi wedi colli ei ffrindiau i gyd, felly mae'n gofyn i Griw'r Coed - Gwdi-Hw, Carwww, Mwyalchen, Eryr a Chwim yr Eog - am eu help. Llyfr lliwgar a thestun hwyliog sy'n dysgu gwers bwysig am yr amgylchedd. The bee is sad. She has lost all her friends, so she asks the forest crew - Owl, Deer, Blackbird, Eagle and the swift Salmon - for their help. A lively text with colour illustrations that provides timely advice about the environment.