Skip to content

1,045,697 Llyfr wedi’u Darllen

Cyfres Catherine Barr: Stori Newid Hinsawdd

Catherine Barr, Steve Williams, Sian Lewis, Amy Husband

Cyfres Catherine Barr: Stori Newid Hinsawdd

Subjects

  • Ffeithiau a gwybodaeth. Rhestrau, ystadegau a digon o ffeithiau

Average rating

3 out 5

Gan gyfuno hanes a gwyddoniaeth, mae'r llyfr hwn yn darlunio'r newidiadau yn hinsawdd y Ddaear, o ddechreuadau'r blaned a'i atmosffer, hyd at y chwyldro diwydiannol a gwawr peirianwaith. Caiff darllenwyr ifanc ddysgu am achosion newid hinsawdd megis ffermio ffatri a llygredd, ynghyd â'r effeithiau y caiff newid hinsawdd ar ddynoliaeth ac anifeiliaid ar draws y byd. Combining history with science, this book charts the changes in our Earth's climate, from the beginnings of the planet and its atmosphere, to the Industrial Revolution and the dawn of machinery. Kids will learn all about the causes of climate change, such as factory farming and pollution, and the effects that climate change has on humans and animals across the world.