Skip to content

1,045,697 Llyfr wedi’u Darllen

Sut Alla i Greu Enfys? / How Do You Make a Rainbow?

Caroline Crowe, Mari George, Cally Johnson-Isaacs

Sut Alla i Greu Enfys? / How Do You Make a Rainbow?

Subjects

Average rating

4 out 5

1 review

Sut alla i wneud enfys? Mae'r stori lawen hon, a ysgrifennwyd gan Caroline Crowe ac a ddarluniwyd gan Cally Johnson-Isaacs, yn dangos sut i ddod o hyd i liw a gobaith pan fydd dyddiau'n ymddangos yn dywyll a llwyd. Mae'n dathlu cariad, positifrwydd a'r berthynas werthfawr rhwng plentyn a'i thad-cu. How do you make a rainbow? This joyful story, written by Caroline Crowe and illustrated by Cally Johnson-Isaacs, shows how to find colour and hope when days seem dim and grey. It celebrates love, positivity and the precious relationship between a child, her grandad and the wider community. Beautiful activities at the back of the book reinforce the story messages.

Reviews

avatars/dragon.png

Stori hyfryd sy'n canolbwyntio ar teimladau ac ar y pethau sy'n codi ein calonnau. Neges y stori yw, os ydym yn meddwl am yr holl bethau hapus yn ein bywydau, bydd gennym enfys yn ein bywydau bob amser.

Sir Muscles Tyrannosaurus 23.07.2021