Skip to content

1,045,697 Llyfr wedi’u Darllen

Cadi Goch a'r Ysgol Swynion

Simon Rodway

Cadi Goch a'r Ysgol Swynion

Subjects

Average rating

3 out 5

Dyma nofel gyffrous am Cadi, sy'n cael ei dewis i fynd i ysgol arbennig i ddysgu hud a lledrith. Ond pwy yw'r bobl ddrwg go iawn? Mae Cadi a'i ffrindiau yn defnyddio pob math o driciau i ddod o hyd i atebion. An exciting novel about Cadi, who is chosen to enrol at a special school to learn magic. But who are the truly bad people? Cadi and her friends use all kinds of tricks to find the answers.