Skip to content

1,045,697 Llyfr wedi’u Darllen

Darllen yn Well: Angylion Pryder

Sita Brahmachari, Meinir Wyn Edwards, Jane Ray

Darllen yn Well: Angylion Pryder

Subjects

Average rating

3 out 5

Dyma nofel sensitif a hwyliog, yn dangos merch yn delio â gorbryder, perthynas ei rhieni’n chwalu a symud tŷ. Mae byd Mia Mai wedi newid yn llwyr, ond mae Tŷ Celf Grace Nuala a’i ffrind newydd o Syria, Rima, yn ei helpu hi i fagu hyder a wynebu’r ysgol uwchradd. This is a sensitive and lively novel about a young girl dealing with anxiety, her parents separating, moving house and starting in a new school. Mia Mai’s world has changed completely, but Grace Nuala’s Art House as well as her new friend from Syria, Rima, help her grow in confidence.