Neidio i cynnwys

1,045,348 Llyfr wedi’u Darllen

Chwilio am lyfr

Angen help i chwilio am lyfr? Mae ganddon ni’r holl wybodaeth sydd arnoch ei angen.

Daw’r cynnwys ar y tudalennau hyn o’r gronfa bresennol o adnoddau Sialens Ddarllen yr Haf ac maent yn Saesneg. Rydym wrthi ar hyn o bryd yn cynllunio a datblygu cynnwys yn Gymraeg a bydd hwn yn cael ei ychwanegu at y wefan yn ystod yr haf.

Casgliad llyfrau’r sgwad gwirion

Mae Casgliad Llyfrau’r Sgwad Gwirion yn llawn deunydd hwyl sydd wedi’i ddewis yn arbennig gan blant a llyfrgellwyr.

Os ydych yn chwilio am awgrymiadau am lyfrau ichi gael cychwyn arni, dyma’r lle i chi!