Neidio i cynnwys

1,045,348 Llyfr wedi’u Darllen

Gemau

Mae ganddon ni gêm newydd sbon ichi ei mwynhau: Space Blast!

Cewch deithio trwy’r gofod ac ennill pwyntiau er mwyn chwalu asteroidau – gan geisio osgoi cael eich taro ganddyn nhw gyntaf!

Fedri di ei gwneud hi i ben y rhestr buddugwyr?

Hawlfraint pob delwedd Adam Stower ar ran y Reading Agency

Cewch fwynhau rhai o gemau clasurol Sialensau Darllen yr Haf blaenorol

Profwch pa mor graff ydych chi gyda’n gêm Anifail Ysbiwyr, Lleidr Teitlauhawlfraint pob delwedd Tony Ross ar ran y Reading Agency

Am y gorau yn erbyn y cloc i lenwi teitlau gwag y llyfrau gyda’n gêm Title Dash

Cael hyd i ffrindiau uncorn wrth ichi ruthro o amgylch ein gêm Chwilfa Chwedlau – hawlfraint pob delwedd Sarah McIntyre ar ran y Reading Agency

Rhedeg ar ôl ystlumod a dianc rhag ellyllon yn ein gêm Plas Braw – hawlfraint pob delwedd Chris Riddell ar ran y Reading Agency

Helpwch Jeremy i achub ei lyfrau rhag Aesop yn ein gêm Story Lab – hawlfraint pob delwedd Steve May ar ran y Reading Agency

Space Blast

Space Blast

Cewch bwyntiau trwy ddinistrio asteroidau. Peidiwch â chael eich taro gormod o weithiau a pheidiwch â saethu Plwto!

Title Thief

Title Thief

Teipiwch yn y blychau gwag i ddyfalu’n gywir teitl y llyfr. Po gyflymaf ydych chi, gorau fydd eich sgôr!

Title Dash!

Title Dash!

Teipiwch yn y blychau gwag i ddyfalu’n gywir teitl y llyfr. Po gyflymaf ydych chi, gorau fydd eich sgôr!

Mythical Maze Race

Mythical Maze Race

Rhuthrwch o amgylch y Chwilfa Chwedlau a chael hyd i’ch ffrindiau uncorn ar hyd y ffordd. Po gyflymaf ydych chi, gorau fydd eich sgôr!

Bat Catcher

Bat Catcher

Mae ystlum Plas Braw yn dod â llawer o lyfrau Sialens Darllen yr Haf atoch chi. Ond faint ohonyn nhw allwch chi’u dal?

Creepy House Hunt

Creepy House Hunt

Edrychwch allan am drigolion Plas Braw wrth ichi chwilio trwy’r Plas Braw. Faint o bwyntiau fedrwch chi eu cael?