Neidio i cynnwys

1,045,348 Llyfr wedi’u Darllen

Sut i gael Gafael ar Lyfrau

Eleni, bydd y Sgwad Gwirion, Sialens Ddarllen yr Haf 2020, yn dathlu llyfrau doniol, hapusrwydd a chwerthin. Fe fyddwch yn ymuno â’r Sgwad Gwirion, criw anturus o anifeiliaid sy’n mwynhau hwyl a chwerthin a chladdu’u trwynau i ganol pob math o lyfrau doniol!

Cofiwch fod thema’r Sgwad Gwirion a’r rhestr lyfrau swyddogol yno fel arweiniad i gefnogi eich haf o ddarllen, ond fe gewch chi ddarllen unrhyw beth! Llyfrau mawr, straeon byrion, llyfrau comics neu gylchgronau, llyfrau gwirion neu lyfrau dwys, hyd yn oed!

Rydyn ni’n ymwybodol, fel canlyniad i argyfwng Covid-19, na fydd cael gafael ar lyfrau mor rhwydd â galw heibio’r Llyfrgell, ond er bod adeiladau llyfrgelloedd ar gau, fe fydd llyfrgelloedd yn parhau i gyflenwi’r Sialens trwy wasanaethau rhithwir a llwyfannau e-fenthyg. Cewch hefyd ddarllen llyfrau sydd ganddoch chi eisoes gartref, e-lyfrau, llyfrau llafar – does dim ots ganddon ni – dim ond eich bod yn darllen ac yn mwynhau!

Mae ein cyfeillion yn CILIP (National Shelf Service) wedi paratoi’r arweiniad hwylus hwn i ymuno â’ch llyfrgell leol o bell a defnyddio e-adnoddau’r llyfrgelloedd.

  • Ewch at wefan eich cyngor awdurdod lleol, lle gewch ddolen at y gwasanaeth llyfrgell Chwilio am eich gwasanaeth llyfrgell lleol.
  • O wefan y gwasanaeth llyfrgell, chwiliwch am y ddolen at e-adnoddau eich llyfrgell.
  • Yma fe gewch hyd i wybodaeth ynghylch ymuno â’r llyfrgell a gwneud defnydd o’u gwasanaethau e-fenthyg.
  • Os oes ganddoch chi unrhyw broblemau, cewch gysylltu’n uniongyrchol â’ch awdurdod llyfrgell lleol – maen nhw’n dal i weithio o bell!

Cewch hefyd fynd yn uniongyrchol at y benthycwyr a’r masnachwyr e-lyfrau hyn i gael eich llyfrau Sialens Ddarllen yr Haf:

BorrowBox

BorrowBox ydy prif ffynhonnell e-Lyfrau ac e-Lyfrau llafar i lyfrgelloedd. Gydag ap llyfrgell BorrowBox, cewch bori, benthyg a lawrlwytho teitlau anhygoel gan eich hoff awduron o’ch cartref bach clyd eich hun neu wrth ichi grwydro. Ewch i nôl ap o’ch Siop Apiau neu Google Play a dechrau mwynhau e-Lyfrau ac e-Lyfrau llafar gwych yn syth trwy eich llyfrgell leol.

Hive

Manwerthwr moesegol, ar-lein ydy Hive, sy’n gwerthu llyfrau, e-lyfrau, DVDs, cerddoriaeth ac anrhegion. Rydyn ni’n caru’r stryd fawr, ac yn fwyaf oll, siopau llyfrau! Rydyn ni’n falch o gefnogi’r siop lyfrau annibynnol yn ein rhwydwaith, gyda chanran o’r holl werthiant a gawn ar y wefan hon. Cewch archebu ar-lein, a chasglu eich archebion yn eich siop leol, neu eu cyflenwi’n uniongyrchol i’ch cartref – naill ffordd neu’r llall, mae’r siopau’n dal i fanteisio o’ch pryniant

OverDrive

OverDrive ydy’r brif lwyfan ddarllen ddigidol ar gyfer llyfrgelloedd ac ysgolion ledled y byd. Rydyn ni’n cyflenwi catalog mwyaf y diwydiant o e-lyfrau, llyfrau llafar a chyfryngau digidol eraill i rwydwaith gynyddol o 43,000 llyfrgell ac ysgol trwy 70 o wledydd. Caiff defnyddwyr fynediad i wasanaethau llyfrgell OverDrive trwy ein hap arobryn, Libby.

RB Digital

Mwynhewch Sialens Ddarllen yr Haf gyda’ch llyfrgell leol ac RBDigital. Ewch at wefan eich llyfrgell leol i weld os yw ar gael.