Neidio i cynnwys

1,045,348 Llyfr wedi’u Darllen

Amdanon ni

Mae Sialens Darllen yr Haf, a gyflwynir gan Y Reading Agency, yn cael ei chyflenwi mewn partneriaeth â llyfrgelloedd cyhoeddus a’i noddi gan Gyngor Celfyddydau Lloegr.

Mae’r Sialens yn annog plant rhwng 4 ag 11 oed i fwynhau manteision darllen fel hamdden dros wyliau’r haf, gan ddarparu llawer o hwyl a mwynhad, yn ogystal â helpu atal gostyngiad mewn lefelau darllen dros yr haf.

Edrychwch yma i ganfod mwy am y Sialens.

Parth Ysgol

Ewch i’n Parth Ysgol newydd i gael hyd i syniadau’r Sialens Darllen yr Haf i’ch dosbarth

Dewch inni fynd yn Wirion yn yr ysgol!