Skip to content

1,045,697 Llyfr wedi’u Darllen

Bywiogi Llyfrau

Ewch ar antur fendigedig gyda cyflwynwyr adnabyddus wrth iddyn nhw adrodd am eu hoff lyfrau plant yn Bringing Books to Life BBC

Gwyliwch 20 o’ch hoff enwogion yn darllen dyfyniadau o’u hoff lyfrau. Comisiynwyd gan Barth Dysgu BBC.

Nicola Davies

Iolo Williams

Mae Iolo Williams, yr arsylwr natur, yr awdur a’r cyflwynydd teledu yn darllen Llyfrgell Bywyd gan Tamar Eluned Williams.

I gael mwy o wybodaeth am y llyfr, ble i gael copi a rhai adnoddau y gellir eu lawrlwytho, ewch i – http://head4arts.org.uk/llyfrgell-bywyd/

Sophie Anderson

Mae Estyn Allan yn cyflwyno Sophie Anderson

'Cosmic' gan Frank Cottrell Boyce

Comisiynwyd gan Barth Dysgu BBC