Neidio i cynnwys

1,045,348 Llyfr wedi’u Darllen

Casgliad Llyfrau’r Sgwad Gwirion

Mae pob llyfr wedi’i ddewis yn arbennig gan blant a llyfrgellwyr i bawb sy’n cymryd rhan yn Sialens Darllen yr Haf i’w mwynhau.

Mae llawer o’r teitlau hyn hefyd ar gael ichi’u mwynhau – yn rhad ac am ddim! – trwy eich gwasanaeth llyfrgell lleol. Ewch i wefan neu ap eich gwasanaeth llyfrgell lleol i bori eu catalog ar-lein.

Fe gewch arweiniad hwylus ar sut i gael gafael ar lyfrau gartref ar ein tudalen Chwilio am Lyfr yma.

Os ydych chi’n chwilio am ysbrydoliaeth gan y Sgwad Giwrion, edrychwch ar y llyfrau yma

Ewch â fi at…

Llyfrau Lluniau – llyfrau gyda lluniau, yn berffaith i’w darllen allan yn uchel

Llyfrau i Ddarllenwyr Cychwynnol – straeon byrrach, i’r dim ar gyfer rhai sy’n dechrau darllen

Llyfrau Safon Canolig – llyfrau gyda phenodau hirach, i’r dim ar gyfer darllenwyr hyderus


Chwilio am fwy o awgrymiadau

Prif argymhellion darllen gan Gyngor Llyfrau Cymru

Dewch o hyd i argymhellion ar gyfer llyfrau Cymraeg, Saesneg a dwyieithog yma!

Rhowch dro i’r Chwilotlyfr!

Mae pob llyfr ag argymhellir ganddo wedi’u graddio a’u hadolygu gan blant ar y wefan hon

Ymunwch â’r sgwrsio ar Sgwrs

Gofynnwch i aelodau eraill y Sgwad Gwirion am awgrymiadau