Neidio i cynnwys

1,045,348 Llyfr wedi’u Darllen

Sialens DDarllen Yr Haf 2020

Join the Silly Squad

Horse Giraffe Bear Penguin Cymerwch y sialens

Ymunwch Â’r Sialens

Derbyn gwobrau, chwarae gemau ac ennill bathodynnau wrth ichi ddarganfod llyfrau anhygoel i’w darllen yr haf hwn!

Ymuno nawr

Parth Ysgol

Ewch i’n Parth Ysgol newydd i gael hyd i syniadau’r Sialens Ddarllen yr Haf i’ch dosbarth

Dewch inni fynd yn Wirion yn yr ysgol!

Parth Cartref

Ewch i’n Parth Cartref, sy’n llawn o wybodaeth ddefnyddiol y Sialens Ddarllen yr Haf i rieni, pob tad-cu a mam-gu / teidiau a neiniau a gofalwyr

Dewch inni fynd yn Wirion gartref!

Sut Mae’n Gweithio

  1. 1. Ymunwch â’r Sgwad Gwirion A Dewis Eich Rhithffurf
  2. 2. Darganfod Llyfrau Anhygoel I’w Darllen
  3. 3. Chwarae Gemau, Ennill Pwyntiau A Mwy!
  4. 4. Datgloi Bathodynnau Trwy Gydol Yr Her
Ymunwch â’r Sialens Nawr

Gobeithiwn y gwnewch chi fwynhau ein gwefan Cymraeg newydd ac rydyn ni'n gweithio'n galed y tu ôl i'r llenni i barhau i'w gwella. Os byddwch chi'n gweld unrhyw beth nad yw'n edrych yn iawn, anfonwch e-bost atom ar sialensddarllenyrhaf@readingagency.org.uk fel y gallwn ei drwsio.