Neidio i cynnwys

1,045,348 Llyfr wedi’u Darllen

Creu Proffil

Derbyn gwobrau, chwarae gemau ac ennill bathodynnau wrth ichi ddarganfod llyfrau anhygoel i’w darllen yr haf hwn!

Ymuno nawr

Mae gwefan Sialens Ddarllen yr Haf yn eich helpu I gadw cofnod o’ch darllen trwy’r flwyddyn. Dewch o hyd I lyfrau newydd, cymerwch ran mewn sialensau mini, chwaraewch gemau, a mwy!

Bydd Sialens Bach y Gaeaf yn dechrau ar y 1sf Rhagfyr!

Bydd Sialens Ddarllen yr Haf yn dychwelyd yn 2021

Sut mae’n gweithio?

  1. 1 Crewch broffil a dewis eich rhithffurf
  2. 2 Darganfod Llyfrau Anhygoel I’w Darllen
  3. 3 Adolygwch lyfrau i ddatgloi bathodynnau
  4. 4 Chwarae gemau, cystadlaethau, sgwrsio a derllwnwyr brwd eraill
Crewch eich proffil nawr

Gobeithiwn y gwnewch chi fwynhau ein gwefan Cymraeg newydd ac rydyn ni'n gweithio'n galed y tu ôl i'r llenni i barhau i'w gwella. Os byddwch chi'n gweld unrhyw beth nad yw'n edrych yn iawn, anfonwch e-bost atom ar sialensddarllenyrhaf@readingagency.org.uk fel y gallwn ei drwsio.