Skip to content

1,045,697 Llyfr wedi’u Darllen

Merch y Mel

Caryl Lewis, Valeriane Leblond

Merch y Mel

Subjects

Average rating

3 out 5

Mae Elsi'n byw gyda'i mam-gu, sy'n gofalu ar ôl gwenyn. Trwy ddilyn y gwenyn, a sylwi ar bopeth sy'n digwydd yn yr ardd yn ystod y flwyddyn, daw Elsi i garu pob tymor yn ei dro. Elsi lives with her grandmother, a beekeeper. By following the bees, and taking note of how the garden changes all through the year, Elsi comes to love each season.