Skip to content

1,045,697 Llyfr wedi’u Darllen

Cyfres Wyt Ti'n Gwybod?: Trychfilod

Bethan Clement, Lowri Lloyd, Eleri Jenkins, Rhiannon Sparks

Cyfres Wyt Ti'n Gwybod?: Trychfilod

Subjects

Average rating

3 out 5

Llyfr i gyflwyno plant 3-5 mlwydd oed i ystod o ffeithiau diddorol am drychfilod er mwyn ysgogi eu chwilfrydedd ynghylch y byd o'u cwmpas yn ogystal â hyrwyddo eu hawydd i chwilota am bob math o wybodaeth am un pwnc penodol. A book introducing 3-5 year old children to a range of interesting facts about insects in order to stimulate their curiosity about the world about them as well as promoting their desire to search for all sorts of information about one particular subject.