Skip to content

1,045,697 Llyfr wedi’u Darllen

Soddgarw, Y

Manon Steffan Ros, Lily Myrennyn

Soddgarw, Y

Subjects

Average rating

3 out 5

Paid â mynd i'r goedwig! dywedodd pawb. Yn fan'na mae'r Soddgarŵ yn byw! Ro'n i'n gwybod y ffordd drwy'r caeau, felly i ffwrdd â fi. Don't go into the forest! Says everyone. That's where the greedy Soddgarŵ lives! I knew my way through the fields, so off I went...