Neidio i cynnwys

1,045,348 Llyfr wedi’u Darllen

Dechrau ar eich Sialens Ddarllen yr Haf

Posted by: parents-and-carers

Dechrau ar eich Sialens Ddarllen yr Haf

Croeso i Sialens Ddarllen Haf 2020!

Yr haf hwn rydyn ni’n dathlu’r pleser o ddarllen gyda’r Sgwad Gwirion, criw ffrindiau hwyliog o anifeiliaid sy’n hoffi chwerthin!

Bydd y Sgwad Gwirion yn rhannu eu hoff lyfrau darllen a digon o weithgareddau hwyl i’ch cadw’n brysur dros yr haf.

Dechrau eich Sialens

Pwyswch ar y botwm Mewngofnodi oren i gofrestru ar eich proffil gwefan a dechrau eich Sialens Ddarllen yr Haf.

Os ydych chi’n newydd i’r wefan, fe fydd angen rhiant neu ofalwr arnoch chi i’ch helpu i gofrestru. Cymerwch olwg ar ein tudalen wybodaeth yma i ganfod mwy am y broses gofrestru cyn ichi ddechrau.

Unwaith ichi fewngofnodi, medrwch sefydlu eich proffil Sgwad Gwirion.

Dewiswch rithffurf (avatar) a Sgrîn-enw Sgwad, ac – yn bwysicach oll – gosod eich nod Sialens Ddarllen yr Haf.

Gewch chi benderfynu faint o lyfrau yr hoffech eu darllen yr haf hwn. Pob tro y byddwch wedi gorffen darllen llyfr, cewch ei ychwanegu at eich proffil a gadael adolygiad.

Dal ati i ddarllen hyd at ddiwedd eich nod a datgloi eich tystysgrif Sgwad Gwirion!

Edrychwch am wobrwyon ychwanegol i’w casglu ar hyd y ffordd, gan gynnwys fideos, gweithgareddau a rhithffurfiau ychwanegol.

A fedrwch chi gasglu’r holl rithffurfiau a datgloi’r Sgwad Gwirion gyfan?

Darllen (neu wrando ar lyfrau)

Fe gewch ddefnyddio unrhyw lyfrau o’ch dewis i gwblhau eich Sialens: mae ffuglen, llyfrau ffeithiol, barddoniaeth, llyfrau jôcs, llyfrau darluniadol, llyfrau llafar a chomics i gyd yn cyfrif!

Efallai fod ganddoch chi lyfrau gartref yr hoffech eu darllen. Cewch hefyd fenthyg llawer o lyfrau gwych o’ch llyfrgell. Er bod adeiladau llyfrgelloedd ar gau ar hyn o bryd, gall llyfrgelloedd barhau i’ch helpu cael hyd i lyfrau i’w darllen trwy eu gwasanaethau rhithwir a’u llwyfannau e-fenthyg.

Ewch at wefan eich gwasanaeth llyfrgell lleol i fenthyg eitemau yn rhad ac am ddim. Mae’n union fel mynd i lyfrgell ar gyfer Sialens Ddarllen yr Haf arferol, ond ar-lein!

Darllenwch ein harweiniad hwylus i ganfod mwy am gael hyd i lyfrau tra eich bod gartref.

Canfod argymhellion am lyfrau

Chwiliwch am gasgliad llyfrau’r Sgwad Gwirion am rai syniadau.

Mae’r llyfrau yno i gyd wedi’u dewis fel rhai da i’w darllen ar gyfer yr haf hwn gan lyfrgellwyr, a phlant tebyg i chi.

Cewch weld hefyd pa lyfrau sy’n cael eu hargymell gan blant eraill trwy ddefnyddio’r Llwythwr Llyfrau anhygoel!

Pwyswch ar wahanol rannau peiriant y Llwythwr Llyfrau i ddewis y mathau o lyfrau sy’n apelio atoch chi, ac fe gewch awgrymiadau am rai eraill i’w darllen.

Beth am fentro ychydig trwy bwyso’r botwm Hapddewis – rhowch gynnig arni!

Beth i’w wneud wedi gorffen llyfr

Wedi ichi gwblhau darllen neu wrando ar lyfr, ewch at eich proffil a phwyso ar y blwch pinc ‘Ychwanegu llyfr’.

Rhowch enw’r llyfr fuoch chi’n ei ddarllen, yna rhoi graddfa werthuso iddo a gadael adolygiad, er mwyn i bawb wybod eich barn. Bydd eich bar cynnydd yn llenwi wrth ichi agosáu at eich nod!

Cewch hefyd ddefnyddio eich proffil i:

  • Gadw golwg ar y llyfrau yr hoffech eu darllen, gan ddefnyddio eich Rhestr Llyfrau-awydd-darllen
  • Gweld y bathodynnau a’r datgloadau rydych wedi’u casglu
  • Pleidleisio ym mholau piniwn diweddaraf y Sgwad Gwirion

Pethau eraill i’w gwneud ar y wefan hon

Mynd yn ôl i chwilio am gynnwys a gweithgareddau newydd a ychwanegir pob wythnos trwy gydol yr haf!

  • Ymweld â’r dudalen Gweithgareddau i gymryd rhan mewn heriau creadigol, lawrlwytho gweithgareddau ychwanegol y Sgwad Gwirion a chymryd rhan mewn cystadlaethau
  • Archwilio’r Clwb Darllen i gael hyd i gynnwys ychwanegol arbennig gan yr awduron a’r darlunwyr ysbrydoledig yng nghasgliad y Sgwad Gwirion, gan gynnwys athrylith y Sgwad Gwirion, Laura Ellen Anderson
  • Ymuno â’r sgwrs ar dudalen Sgwrs a gadael i bawb wybod sut hwyl rydych yn ei gael ar eich Sialens Ddarllen yr Haf
  • Mwynhau gemau clasurol Sialens Darllen yr Haf y gorffennol
  • Cadw llygad ar y Blog am holl ddiweddariadau’r Sgwad Gwirion